TBA228 - Khăn trải bàn ăn giỏ dâu tây

Còn hàng

Liên hệ

TBA228 - Khăn trải bàn ăn giỏ dâu tây Kích cỡ: 30 * 45cm, 26 *35cm (vui lòng liên hệ để order kích cỡ theo yêu cầu)

TBA228 - Khăn trải bàn ăn giỏ dâu tây

Kích cỡ: 30 * 45cm, 26 *35cm (vui lòng liên hệ để order kích cỡ theo yêu cầu)

 

 

 

 

Sản phẩm liên quan